Aanvullend verkeersreglement betreffende de wekelijkse zondagsmarkt.

Op 21 oktober 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 20 oktober 2014 werd een aanvullend verkeersreglement betreffende de wekelijkse zondagsmarkt goedgekeurd zonder rekening te houden met enkele inhoudelijke en taal-technische opmerkingen van de N-VA fractie.

De N-VA fractie vroeg zich bij monde van fractieleider Bart Vanhorenbeek af of de volledige opheffing van het parkeerverbod in de Dijkbeemdenweg tussen het Kerkplein en de Rozenkransweg geen aanleiding zal geven tot extra moeilijkheden voor de bewoners van appartementen aan de Dijkbeemdenweg om hun parkeergarage in en uit te rijden, wanneer bezoekers van de markt langs de beide zijden van rijbaan mogen parkeren. 

Een groter en urgenter probleem zou zich volgens de N-VA fractie kunnen stellen wanneer er op zondagvoormiddag een dringende interventie van de brandweer vereist is. In de Dijkbeemdenweg ter hoogte van huisnummer 60 is er immers een verplichte doorgang van 4 meter voorzien voor brandweerwagens.  

Om die reden heeft de N-VA fractie voorgesteld om een parkeerverbod te behouden, doch enkel aan de kant van het KBC-bankkantoor (met uitzondering van de parkeerplaatsen die loodrecht ten opzichte van het gebouw voorzien zijn). Dit betekent volgens fractieleider Bart Vanhorenbeek slechts een ‘verlies’ van enkele parkeerplaatsen, maar verhoogt de veiligheid en de mobiliteit ter plaatse.

Bovendien werd voorgesteld om het verbod van verkeer en het parkeerverbod te beperken tot 14u. in plaats van 15u. aangezien in de praktijk blijkt dat de wekelijkse markt omstreeks 14u. voor 95 % (zo niet 100 %) ontruimd is en de nadar-hekken en verbodsborden op dat ogenblik reeds zijn opgehaald door het gemeentepersoneel.

Tot slot werden enkele taal-technische wijzigingen voorgesteld die de leesbaarheid van het nieuwe aanvullend verkeersreglement zouden verhogen.

Volgens schepen Harry Schraepen zal er door de volledige opheffing van het parkeerverbod ter plaatse geen probleem ontstaan voor de bewoners en zal de brandweer in de toekomst geen hinder ondervinden bij het uitvoeren van een dringende interventie op een zondagvoormiddag.

Ook in de aanpassing van de uren van het parkeerverbod (tot 14u. ipv 15u.) als in de voorgestelde taal-technische wijzigingen zag de meerderheid geen graten, zodat het reglement  ongewijzigd werd goedgekeurd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is