Commotie over stemgedrag N-VA fractie

Op 14 augustus 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Na afloop van de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie is er enige commotie ontstaan over het stemgedrag van onze fractie bij de aanstelling van drie gemeenteraadsleden die zullen zetelen in de nieuwe Politieraad ingevolge de fusie van de politiezones Hazodi en West-Lim.

 

Onze N-VA fractie zou het immers met de Spa-fractie op een akkoord gegooid hebben om raadslid Rik Ceulemans (Spa) te steunen en door ons stemgedrag werden uiteindelijk 2 leden van de oppositie (Rik Ceulemans en Katrien Caers) en slechts 1 lid van de meerderheid (Frederik Vandeput) verkozen.

 

Het stemgedrag van onze gemeenteraadsleden werd echter enkel en alleen veroorzaakt door het feit dat de meerderheid zowel de Spa-fractie (met 5 raadsleden) als onze fractie (met 4 raadsleden) buiten spel wilden zetten door een akkoord te maken met de 3 onafhankelijke gemeenteraadsleden, waarbij Katrien Caers (onafhankelijke) en Lieve Vandeput (CD&V) elk de helft van de periode zouden zetelen in de Politieraad.

 

Hoewel de meerderheidspartijen in de gemeenteraad 15 stemmen hebben en zij met zekerheid aanspraak konden maken op 2 mandaten, hebben zij getracht om een extra gedeeld mandaat voor de CD&V binnen te halen door samen met de 3  onafhankelijken aan elke kandidaat 6 stemmen te geven, waarna de kandidaten van Spa (5 stemmen) en N-VA (4 stemmen) met lege handen zouden achterblijven.

 

Aangezien het bijgevolg duidelijk was dat onze partij onmogelijk een mandaat kon binnenhalen maar dat wij anderzijds het resultaat van de stemming konden beïnvloeden, heeft de N-VA fractie haar stemmen verdeeld onder enkele van de andere kandidaten.

 

Het is voor de N-VA fractie immers ‘not done’ dat de meerderheidspartijen een constructie hebben opgezet met de onafhankelijke kandidaten om er zodoende voor te zorgen dat de twee oppositiepartijen (Spa en N-VA) met lege handen zouden achterblijven. 

 

En zoals gezegd wordt : wie zijn gat verbrandt met politieke spelletjes, moet op de blaren zitten…

 

Trouwens, intussen blijkt dat er door de Open VLD werd overeengekomen met gemeenteraadsleden Katrien Caers (onafhankelijke) en Lieve Vandeput (CD&V) dat zij beiden ontslag zullen nemen om toch maar de kandidaat van de Open VLD (Bart Heleven) aan een mandaat te helpen. Hoe dit praktisch zal uitgewerkt worden, zal tegen de volgende gemeenteraad wel duidelijk worden…

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is