Heisa tijdens gemeenteraad over parking Basvelden.

Op 2 februari 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag, kaartte onze N-VA fractie aan dat in het dossier van de aanleg en uitbreiding de parking van de Basvelden met inrit via de Herenstraat dat ter stemming voorlag ernstige tekortkomingen waren opgemerkt.

Tijdens onze fractievergadering waar wij alle dossiers nakijken, hadden wij vastgesteld dat er totaal geen buffering van het regenwater van de 2.700m² grote verharde parking voorzien was. Er was geen bufferbekken op het plan getekend en er stond ook niets van in het bestek en meetstaat.

Zeker drie raadsleden en onze voorzitter die ingenieur is bij Infrax in het Kenniscentrum Riolering en in het verleden enkele jaren advies gegeven heeft op dergelijke plannen van verkavelingen, enz. hebben dit met eigen ogen geconstateerd en durven onder ede beweren dat er geen bufferbekken op getekend stond.

Er was dus bij de opmaak van dit project duidelijk geen rekening gehouden met de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, in voege sinds 1 januari 2014.

Toen we dit vaststelden, beslisten we om dit aan te geven op de gemeenteraad en dit dossier in deze vorm uiteraard niet goed te keuren.

 

Tijdens de gemeenteraad was er veel ophef over, de voltallige meerderheid kwam helemaal uit de lucht gevallen en kon ons niet van antwoord dienen en zei alleen dat er advies was aangevraagd, maar dat kon men ook niet staven door stukken in het dossier.

 

Heel groot was dan ook onze verbazing toen er enkele dagen later na een artikel in Zonhoven.nu ineens plannen opdoken waar er wel een bufferbekken op getekend stond. Er werd zelfs anoniem beweerd dat de N-VA fractie geen plan kon lezen, na wederwoord van ons, was de reactie dat wij misschien dan wel een ander plan gezien hadden  !!

 

De voorzitter van de gemeenteraad laat via Zonhoven.nu zelfs weten dat men een infiltratiebekken voorzien dat meer dan dubbel zo groot is als noodzakelijk, maar daar bewijst hij eens te meer dat hij niet weet waarover hij spreekt, want het benodigde buffer-infiltratievolumen bedraagt 65,675m³ en het ontworpen buffer-infiltratiebekken bedraagt 70,588m³ dus maar 7,5% groter dan vereist. Wat wel meer dan dubbel zo groot is , is de infiltratieoppervlakte, maar dat is heel iets anders J .

 

De N-VA heeft beslist om heel die heisa achter zich te laten, want alleen het eindresultaat in het belang van de Zonhovenaar telt en dat is dat er toch een bufferbekken komt en dat de mensen van de Herenstraat in de toekomst zo gespaard gaan blijven van wateroverlast.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is