N-VA Congres ‘Verandering Voor Vooruitgang’

Op 4 februari 2014, over deze onderwerpen: Verkiezingen

N-VA Congres ‘Verandering Voor Vooruitgang’

Basisdemocratie@Work

Dankzij de massale opkomst overtrof ons driedaags congres ‘Verandering voor Vooruitgang’ de hooggespannen verwachtingen. Op zondag 02/02/2014 gaven ruim 4.000 leden goedkeuring aan de

finale congresteksten. Deze teksten zijn het ideologisch kader voor onze partij en vormen de basis voor toekomstige verkiezingsprogramma’s.

Wij kiezen voor confederalisme om onze eigen problemen, op onze eigen manier, met onze eigen centen op te lossen. De kracht van verandering is de keuze voor vooruitgang, door te werken aan meer welvaart en zo ons welzijn te waarborgen.

Tijdens hun slottoespraken bedankten partijvoorzitter Bart De Wever en congresvoorzitter Ben Weyts uitvoerig de 160 N-VA medewerkers, die instonden voor de praktische organisatie. Dankzij hun inzet werd deze indrukwekkende oefening in basisdemocratie in vlekkeloze banen geleid.

Wat de N-VA leden hier hebben neergezet is niets minder dan een huzarenstuk!
Laat u niet misleiden door goedkope beweringen van criticasters. Het resultaat gepresenteerd op zondag 02/02 en de hele aanloop daar naartoe is het resultaat van hard, inhoudelijk labeur en ledeninspraak, die haar gelijke niet kent.

Gedurende drie congresdagen werd gesproken niet over WIE, maar over WAT. Inhoud.

Het startschot voor het studiewerk werd ruim een jaar geleden gegeven. Vakspecialisten binnen de N-VA, de studiedienst en externe experts wierpen zich op het verzamelen van gegevens, diepgravende analyses en de redactie van ontwerpteksten. Duizenden pagina’s ontwerpen en voorstellen werden vanaf juni 2013 voorgelegd aan de congrescommissie. Deze 66-koppige commissie werd samengesteld uit leden van het partijbestuur, de studiedienst en vertegenwoordigers uit de arrondissementen.

Na maanden van intensieve debatten tijdens tientallen vergaderingen leverde de congrescommissie haar ontwerp van congresteksten af, dat eind oktober 2013 bij ieder N-VA lid in de bus viel. Deze ontwerpteksten werden begin november 2013 in elke provincie gedetailleerd toegelicht.

De betrokkenheid was overweldigend en resulteerde in 2.495 amendementen. Op basis hiervan werkte de congrescommissie de geamendeerde congresteksten uit, het werkdocument voor het driedaags congres ‘Verandering voor Vooruitgang’.

Op vrijdag 31/01 werd de aftrap van het congres gegeven met een colloquium van (inter)nationale sprekers. Dit boeiende programma vormde de ideale opwarming voor het inhoudelijke werk.
En gewerkt werd er! Op zaterdag 01/02 namen de congresgangers 438 voorstellen onder het vergrootglas samen met de 2.495 amendementen ingediend door de N-VA leden.

Drie werkgroepen debatteerden elk ruim 10 uur en keurden daarbij de meeste voorstellen met zeer overtuigende meerderheden goed. Voorstellen, die de vereiste 2/3e meerderheid niet behaalden, werden samen met de aanbevelingen uit de werkgroepen opnieuw verwezen naar de schrijftafel van de congrescommissie.

Na debatten tot diep in de nacht formuleerde de congrescommissie nieuwe voorstellen. Daarbij werd aandachtig geluisterd naar de stem van N-VA leden! Op zondag 02/02 werden de nieuwe voorstellen dan ook met groot enthousiasme goedgekeurd tijdens de plenaire ledenvergadering.

Het werk is klaar. Laat het werk beginnen!

Het instrument ligt er, nu moet de hand aan de ploeg worden geslagen.

Daarvoor rekenen we op ú ! Uw volgehouden steun. Uw stem.

Draag onze boodschap uit : ‘Verandering voor Vooruitgang’.
Overtuig familie, vrienden, buren en collega’s, zodat de kracht van verandering leidt tot ‘Verandering voor Vooruitgang’ !

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is