Wateroverlast Termolen – Meerderheid slaat de bal mis

Op 11 maart 2016, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Tijdens de voorbije gemeenteraad heeft raadslid Lieve Mallants opgemerkt dat het gemeentebestuur in 2014 beslist heeft om een rioleringsproject met 2,6 miljoen euro subsidie niet uit te voeren.

Dankzij dergelijke aanzienlijke subsidie kon nochtans een gescheiden rioleringsnet op de hoofdas onder Termolen aangelegd worden. Aangezien het gemeentebestuur niet meer heeft ingeschreven op het subsidieproject heeft zij een geweldige opportuniteit laten liggen, hetgeen door raadslid Lieve Mallants omschreven werd als een gemiste kans,  vooral omdat de volgende jaren geen gescheiden rioleringsnet uitgebouwd kan worden op Termolen.

De burgemeester heeft hierop gereageerd met de melding dat het gemeentebestuur wel een aantal maatregelen zal nemen tegen de wateroverlast, waaronder het vervangen van een aantal rioolbuizen. Dit zou een veel goedkopere oplossing zijn volgens onze burgemeester.

Het subsidieproject van 2,6 miljoen euro werd niet verder gezet omdat er geen subsidie zou voorzien zijn voor de heraanleg van de rijbaan zelf, hetgeen de gemeente nog een pak geld zou kosten.

N-VA Zonhoven betreurt het ten zeerste dat het gemeentebestuur blijkbaar de werkwijze van haar eigen intercommunales niet kent. Wanneer Infrax een rioleringsproject samen met een gemeente uitvoert, wordt  het sleufherstel (zijnde de kosten die nodig zijn om de weg terug in de oorspronkelijke staat te herstellen) immers door Infrax betaald !

Wanneer een gemeente een gescheiden rioleringsstelsel met zowel een regenwaterriool (RWA) als een vuilwaterriool (DWA) onder de rijweg aanlegt (hetgeen momenteel de gangbare praktijk is bij Infrax), dan wordt bijna de hele rijweg betaald door Infrax. De gemeente moet dus geen grote kosten maken om een nieuwe weg aan te leggen, vermits deze voor 80 % door Infrax betaald zal worden.

Uiteraard kan dit bij Infrax worden nagevraagd.

N-VA Zonhoven concludeert bijgevolg dat er wel degelijk sprake is van een gemiste kans om de problematiek van de wateroverlast definitief op te lossen !

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is