Enquête

N-VA Zonhoven legt haar oor te luisteren. Uw mening telt!

Wat loopt goed in Zonhoven? Wat kan beter? Wat moét er veranderen? Geef ons uw mening over de stellingen
in deze bevraging. U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Zonhoven,
noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een mooie prijs!)

http://zonhoven.n-va.be/enquete/enquete

Nieuws over dit onderwerp