Budget en meerjarenplan OCMW

Op 14 augustus 2015, over deze onderwerpen: OCMW-raad

Enkele maanden geleden bleken er verschillen te bestaan tussen de cijfers gebudgetteerd door het OCMW en de OCMW budgetten ingeschreven in het gemeentelijk budget.

Om deze erg technische materie volledig uit te klaren werd accountantskantoor Deloitte aangesteld om externe ondersteuning te bieden.

Inmiddels werden de puntjes op de 'i' gezet en een aangepast budget en meerjarenplan goedgekeurd.

BBC of Beleid Beheers Cyclus stelt specifieke eisen en vergt veel striktere procedures dan voorheen. Daarom zal Deloitte het OCMW in de komende maanden ondersteunen bij de opmaak van de jaarrekening en verdere professionalisering van de financiële verslaggeving

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is