OCMW-raad

In de OCMW-raad van Zonhoven zetelen Nathalie Claes en Koen Roeffaers 

Nieuws over dit onderwerp

Budget en meerjarenplan OCMW

Enkele maanden geleden bleken er verschillen te bestaan tussen de cijfers gebudgetteerd door het OCMW en de OCMW budgetten ingeschreven in het gemeentelijk budget. Om deze erg technische materie …